NÁVRH FASÁDY - HOTEL PIEŠŤANY - 2012

NOVOSTAVBA - 2012